ABONNEMENTER

Priser & vilkår

Priser og vilkår

Det er let at komme i gang med Meebook, uanset om en enkelt lærer, en hel skole eller kommune ønsker at benytte læringsplatformen.

KOMMUNEAFTALE

Igennem de sidste fem år har vi implementeret Meebook i mere end 45 kommuner og har opbygget en stor ekspertise inden for institutioners forandringsprocesser. Vi kan således rådgive forvaltningen i kommunen og ledelsen på den enkelte skole omkring implementeringsprocessen. Det betyder, at ledelsen inden opstart i samarbejde med os bliver klædt på til at iværksætte de rette initiativer, og sikrer, at underviserne på de enkelte institutioner tager forandringerne til sig ud fra en synlig merværdi i deres arbejde.

INKLUDERER:
 • Implementeringsstrategi
 • Introduktionskursus for alle ledere
 • Introduktionskursus for hele det pædagogiske personale
 • Efteruddannelse af superbrugere
 • Telefon- og mailsupport
 • Klikguides og videotutorials

 • Udvidede kurser kan tilkøbes
Priser ved kommuneaftale
Gældende listepris

Listepris pr. elev pr. måned pr. 01.01.2019
DKK 3,98

Regulering af listepris sker årligt gældende fra 1 januar. Gældende listepris for kommende år annonceres minimum 6 måneder før.

Rabat på gældende listepris ved ingåelse af aftaler på en periode af 4 år er 9%.

*Listeprisen justeres årligt 1. januar med den procentvise stigning i Nettoprisindekset , dog minimum 4,5%. Prisen påvirkes derudover af krav til udvikling og licenser ifbm. BPI, AULA, GDPR, integrationer til fællesoffentlige systemer, STIL's integrationsplatform og webservices mv.

Timepris for medgået tid ifbm. konsulentydelser: 1.150,-

Widgets til integration til AULA pr. 01.01.2019:
DKK 2,50,- pr. elev. pr. år

Kontraktvilkår
Gældende vilkår 

Alle indgåede aftaler kan opsiges med 12 måneders varsel.

Kunden kan til enhver tid opsige en flerårig aftale. Aftalen vil dermed udløbe ved først kommende skoleår gældende pr. 1/8 i det indeværende år. Opsiges flerårige aftaler inden den aftalte aftaleperiodes udløb, skal Kunden imidlertid som godtgørelse for tidlig opsigelse tilbagebetale Meebook et beløb svarende til værdien af den opnåede rabat for flerårige aftaler. 

 Alle priser er ex. moms.

INSTITUTIONSAFTALE

Igennem de sidste fem år har vi implementeret Meebook i 46 kommuner og henved 100 institutioner og har opbygget en stor ekspertise inden for institutioners forandringsprocesser. Vi kan således rådgive forvaltningen i kommunen og ledelsen på den enkelte institution omkring implementeringsprocessen. Det betyder, at ledelsen inden opstart i samarbejde med os bliver klædt på til at iværksætte de rette initiativer, og sikrer, at underviserne tager forandringerne til sig ud fra en synlig merværdi i deres arbejde.

INSTITUTIONSLICENS - LISTEPRIS
PRISER: ELEV / MÅNED

5,75 kr. pr. elev / måned
(under 400 elever - min. 100 elever)

4,50 kr. pr. elev / måned
(over 400 elever)


Meebook er en metodefri og brugervenlig læringsplatform udviklet til at passe ind i mange forskellige skolers kulturer og strukturer.

I får adgang til alle dele af læringsplatformen, men I bestemmer selv, hvilke dele I ønsker at bruge og hvordan.

*Listeprisen justeres årligt 1. januar med den procentvise stigning i Nettoprisindekset , dog minimum 4,5%. Prisen påvirkes derudover af krav til udvikling og licenser ifbm. BPI, AULA, GDPR, integrationer til fællesoffentlige systemer, STIL's integrationsplatform og webservices mv.

Timepris for medgået tid ifbm. konsulentydelser: 1.150,-

OPSTARTSPAKKE
9.000 KR.*

(*engangsbeløb)

 • Implementeringsstrategi
 • Introkursus for hele det pædagogiske personale
 • Opfølgning
 • Telefon- og mailsupport
 • Klikguides og videotutorials 

Ekstra kurser kan tilkøbes.

Sådan implementerer I Meebook
 • 1. Meebook - noget for jer?

  "Prøv Meebook med hele skolen eller med en pilotgruppe i 60 dage gratis, og oplev, hvordan Meebook fungerer i praksis på jeres skole. I får adgang alle dele af Meebook, vores kom-i-gang-guides, mail- og telefonsupport."

 • 2. Implementeringsstrategi

  "I dialog med jer tilrettelægger vi implementeringen af meebook og indholdet for det praksisnære kursus, så det passer til jeres skole. "

 • 3. Introkursus

  "Vi afholder et kursus i brugen af Meebook for hele det pædagogiske personale. Deltagerantal op til 50 personer. "

 • 4. Opfølgning

  "Efter 8-10 måneder evaluerer vi i fællesskab og gør status på implementeringen af Meebook på jeres skole. "