Læringsplatform & elevplansværktøj

Brugervenlig læringsplatform til arbejdet i klasseværelset

FOKUS PÅ LÆRING & videndeling

Meebook er en læringsplatform, der gør det let for lærere at planlægge, afvikle, videndele og evaluere undervisningsforløb. Meebook sigter mod at forsimple de digitale arbejdsgange i forbindelse med den daglige undervisning således, at man ved hjælp af et overskueligt og dedikeret system med lethed kan få et visuelt digitalt overblik over sine undervisningsforløb og ud fra disse samarbejde med sine kollegaer samt styrke elevernes arbejde med synlige læringsmål.

Meebook tager udgangspunkt i underviserens og elevens dagligdag og bygger på et pædagogisk fundament.

Download produktblad her

PLANLÆGNING & AFVIKLING

En optimeret distributionskanal af digitalt materiale mellem lærere og elever.

En mulighed for at elever kan besvare og aflevere opgaver digitalt inde i selve undervisningsforløbet.

Sikkerhed for at alle elever modtager indhold og har adgang til det på alle platforme.

En let måde at integrere digitalt forlagsmateriale.

En mulighed for at differentiere undervisningsmaterialet på elevniveau.