Læringsplatform &
Elevplansværktøj

Brugt af over 350.000 elever og 40.000 undervisere

Meebook til alle former for undervisning
Med Meebook får du en metodefri læringsplatform til planlægning, afvikling og evaluering af din undervisning - sammen styrker vi elevernes læring, videndeling, den faglige ledelse og forældresamarbejdet.
Bruges i alle situationer
Hvad er Meebook?
  • Danmarks mest anvendte læringsplatform

  • Implementeret i over 45 danske kommuner

  • 100% danskejet virksomhed

  • Udviklet i tæt samarbejde med nogle af danmarks bedste undervisere

En lettere hverdag
Hvorfor meebook?
  • Metodefrihed - vælg selv jeres pædagogiske og didaktiske fokus
  • Skab overblik for dine elever
  • Undervisningsforløb deles med elever eller afvikles på en interaktiv tavle
  • Ideel platform til videndeling og samarbejde mellem det pædagogiske personale
Følg os på sociale medier