Skip til primært indhold


Læringsplatform til
Folkeskolen

Det skal handle om læringspotentialet - ikke teknikken

Meebook i folkeskolen - én læringsplatform til alt
Med Meebook får du en metodefri og brugervenlig læringsplatform, hvor du kan samle din forberedelse, undervisning og evaluering ét sted. Samtidig gør Meebook det let at følge elevernes progression, dele viden og samarbejde med dine kollegaer og hjemmet.
Fordele for læreren
 • Samler forberedelse, afvikling og evaluering ét sted.
 • Skaber overblik over elevernes afleveringer, evalueringer og progression.
 • Giver lærerne og pædagogerne ét sted at planlægge og evaluere undervisningen sammen.
 • Gøre det nemmere for lærerne at skabe synlig læring og differentiere mål og indhold i undervisningen for den enkelte elev.
Fordele for eleven
 • Samler al materiale i ét overskueligt samlet format
 • Giver et godt overblik over undervisningsforløb og opgaver
 • Synliggør læringsmål og egen progression
 • Gør det muligt at tilgå samme indhold fra flere platforme (stationær, bærbar, iPad)
Fordele for lederen
 • Giver ledelsen større indsigt i arbejdet på skolen.
 • Styrker den faglige ledelse.
Fordele for forældrene
 • Bringer forældrene tættere på undervisningen i skolen.
 • Gør det nemmere at følge og støtte barnets faglige udvikling.
 • Styrker kommunikationen mellem skole og hjem