BRUG AF SHARE IT

Læs her om vilkår og betingelser
for brug af ShareIT

Oftest stilede spørgsmål - ShareIT
Må forløbene som jeg deler i ShareIT indeholde forlagsmateriale fra webportaler, ibøger og andet?

Hvis du i et forløb har inddraget forlagsmateriale, der tilgås af eleverne via en webbrowser (eks. webportaler eller ibøger). Må disse elementer godt indgå i de delte forløb, såfremt at forlagsmaterialerne er placeret bag forlagets login, så elever der ikke har licens til indholdet ikke kan få adgang

Må forløbene som jeg deler i ShareIT indeholde scannet materiale fra fysiske lærerbøger?

Nej. Som udgangspunkt må de delte forløb ikke indeholde materiale, der er scannede kopier af fysiske lærebøger. Dog kan der være tilfælde, hvor dette er tilladt indenfor den enkelte institution. Rådfør dig altid med din COPY-DAN ansvarlige på din institution inden du deler. Det er dig, der har ansvaret for overholde gældende lov om ophavsret. Meebook Aps er ikke ansvarlig for dette.

Må forløbene som jeg deler i ShareIT indeholde billeder fundet på internettet eller andre steder?

Du må kun dele forløb indeholdende billeder, såfremt disse er omfattet af en licens, der giver ret til videredistribution. Eksempler på dette kan være billeder du har taget selv eller har fundet via WIKISOURCES eller WIKIPEDIA. Tjek altid licensen for det enkelte billede.

 

Må forløbene som jeg deler i ShareIT indeholde tekst fundet på nettet eller andre steder?

Du må kun dele forløb indeholdende tekst, såfremt det er omfattet af en licens, der giver ret til videredistribution. Eksempler på dette er tekst du har skrevet selv eller har fundet via WIKIPEDIA. Tjek altid licensen for den enkelte tekst.

Må forløbene som jeg deler i ShareIT indeholde videoer fra YouTube, Vimeo og SkoleTube?

Du må kun dele forløb indeholdende videoer fra YouTube, Vimeo eller SkoleTube, såfremt den pågældende video er omfattet af en licens, der giver ret til videredistribution. Tjek altid licensen for den enkelte video.


ShareIT - opsumeret vilkår og betingelser
Nedenstående er en opsumering af gældende vilkår ogbetingelser for anvendelse af shareIT

Gældende og fyldestgørende betingelser for brug af Meebook og shareIT kan findes her
Kan du ikke acceptere disse vilkår og betingelser må du ikke anvende Meebook eller tilknyttede services.

Det er dig (brugeren), der er juridisk ansvarlig for ikke at videredistribuere forløb der indeholder materiale* hvor en anden parts ophavsrettigheder krænkes. Meebook Aps kan på ingen måde holdes ansvarlig for dette.

*(Ved materiale forstås alle typer digitalt indhold som fx: pdf-filer, billeder, tekst, forlagsmateriale, videoer, opgaver, lyd og links.)


Når du bruger shareIT

1)   Du kan dele forløbene med undervisere på din egen institution. De delte forløb må ikke indeholde materiale, der er beskyttet af gældende ophavsret, der ikke giver dig ret til videredistribution indenfor institutionen.

2)   Du kan dele forløbene med undervisere i din kommune. De delte forløb må ikke indeholde materiale, der er beskyttet af gældende ophavsret, der ikke giver dig ret til videredistribution indenfor kommunen.

3)   Du kan dele forløbene med undervisere i hele landet. De delte forløb må ikke indeholde materiale, der er beskyttet af gældende ophavsret, der ikke giver dig ret til videredistribution.

Når du anvender forløb hentet fra ShareIT eller forløb modtaget af andre

1) Når du anvende forløb enten hentet i ShareIT eller delt med dig på anden måde, er forløbet omfattet af de almindelige regler for deling i Meebook. (kan læses her) Du er som bruger ansvarlig for at forløbet ikke indeholder materiale, der krænker anden parts ophavsrettigheder, inden du distribuerer det videre. (Er du i tvivl om reglerne for ophavsrettigheder kan du læse mere her.

2) Gøres du opmærksom på, at der i et forløb hentet i ShareIT er indeholdt materiale, der krænker gældende ophavsret, skal du omgående slette materialet fra forløbet inden forløbet distribueres videre. Det er dig (brugeren) og ikke Meebook aps, der er ansvarlig for dette.

Når du deler et forløb i shareIT offentliggøres det under Creative Commons licensen (Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa)

(i)Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk (ii) med et ikke-kommercielt sigte (iii)på betingelse af, at de krediterer kreditere værket på den måde, der er angivet af dig. (iv) Andre kan hente og dele dit forløb i Meebook, oversætte, ændre og forfatte nye værker baseret på dit værk. (v) Alle nye værker baseret på dit værk skal licenseres under en tilsvarende licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil forblive ikke-kommerciel. (vi) Forløb kan kun deles under en anden licenstype i shareit, ved indgåelse af skriftlig aftale mellem Meebook og ophavshaver.