Skip til primært indhold


Læringsplatform til
De Frie Grundskoler

Det skal handle om læringspotentialet - ikke teknikken

Meebook i de frie grundskoler og specialskoler

Med Meebook får du en brugervenlig og metodefri læringsplatform, der samler alt på ét sted - lige fra årsplanlægningen og den daglige forberedelse til afvikling af forløb og evaluering. Samtidig styrker Meebook elevernes læring, lærernes samarbejde, den faglige ledelse og bringer forældrene tættere på hverdagen i skolen.

Fordele for læreren
 • Samler forberedelse, afvikling og evaluering ét sted.
 • Kan bruges som et supplerende værktøj i den daglige undervisning eller som den samlende platform for al undervisningsmateriale.
 • Skaber overblik over elevernes afleveringer, evalueringer og progression.
 • Giver lærerne og pædagogerne ét sted at planlægge og evaluere undervisningen sammen.
Fordele for eleven
 • Samler al materiale i ét overskueligt samlet format.
 • Giver et godt overblik over undervisningsforløb og opgaver.
 • Synliggør læringsmål og egen progression.
 • Gør det muligt at tilgå samme indhold fra flere platforme (stationær, bærbar, iPad).
Fordele for lederen
 • Giver ledelsen større indsigt i arbejdet på skolen.
 • Styrker den faglige ledelse.
Fordele for forældrene
 • Bringer forældrene tættere på undervisningen i skolen.
 • Gør det nemmere at følge og støtte barnets faglige udvikling.
 • Styrker kommunikationen mellem skole og hjem.

Gældende priser 01.01.2019

IMPLEMENTERING
Det er vigtigt for os, at I føler jer trygge og kommer godt i gang med at bruge Meebook. Derfor tager vi hånd om jer lige fra det første introducerende møde, til I er igennem implementeringen og opstartsfasen.
 • 1. Meebook - noget for jer?

  "Prøv Meebook med hele skolen eller med en pilotgruppe i 60 dage gratis, og oplev, hvordan Meebook fungerer i praksis på jeres skole. I får adgang alle dele af Meebook, vores kom-i-gang-guides, mail- og telefonsupport."

 • 2. Implementeringsstrategi

  "I dialog med jer tilrettelægger vi implementeringen af meebook og indholdet for det praksisnære kursus, så det passer til jeres skole. "

 • 3. Introkursus

  "Vi afholder et kursus i brugen af Meebook for hele det pædagogiske personale. Deltagerantal op til 50 personer. "

 • 4. Opfølgning

  "Efter 8-10 måneder evaluerer vi i fællesskab og gør status på implementeringen af Meebook på jeres skole. "