BOOK ET KURSUS

Bliv superbruger uanset dit
niveau og dit pædagogiske område

Brugt af mere end 63.000 undervisere og 500.000 elever

Kurser og efteruddannelse
Alle skoler er forskellige og har forskellige behov - også når det kommer til læringsplatformen.

Vi hjælper skoler med løbende at styrke og inspirere lærere og pædagoger i arbejdet med Meebook. Vi tilbyder bl.a. en række forskellige kurser målrettet forskellige grupper af det pædagogiske personale og forskellige dele af læringsplatformen.

KURSUS I ÅRSPLANER

På dette kursus får I en grundig gennemgang af årsplansværktøjet i Meebook.

Henvender sig til:
Pædagogisk personale

Forudsætninger:
Oprettet som bruger i Meebook

Oplægsform:
Der varieres mellem oplæg, hands on-aktiviteter og dialog. Instruktøren er Meebookbruger, der har sin daglige gang i skoleverdenen.

Sted:
Campus Slagelse
Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse

tilmeld her...
KURSUS I ÅRSPLANER

På dette kursus får I en grundig gennemgang af årsplansværktøjet i Meebook.

Henvender sig til:
Pædagogisk personale

Forudsætninger:
Oprettet som bruger i Meebook

Oplægsform:
Der varieres mellem oplæg, hands on-aktiviteter og dialog. Instruktøren er Meebookbruger, der har sin daglige gang i skoleverdenen.

Sted:
Middelfart Kultur & Bibliotek
Havnegade 6, 5500 Middelfart

tilmeld her...
KURSUS I ÅRSPLANER

På dette kursus får I en grundig gennemgang af årsplansvæktøjet i Meebook.

Henvender sig til:
Pædagogisk personale

Forudsætninger:
Oprettet som bruger i Meebook

Oplægsform:
Der varieres mellem oplæg, hands on-aktiviteter og dialog. Instruktøren er Meebookbruger, der har sin daglige gang i skoleverdenen.

Sted:
Meebook.
Studiestræde 19, 4. sal.
1455 København K

tilmeld her...
KURSUS I ÅRSPLANER

På dette kursus får I en grundig gennemgang af årsplansværktøjet i Meebook.

Henvender sig til:
Pædagogisk personale

Forudsætninger:
Oprettet som bruger i Meebook

Oplægsform:
Der varieres mellem oplæg, hands on-aktiviteter og dialog. Instruktøren er Meebookbruger, der har sin daglige gang i skoleverdenen.

Sted:
Meebook.
Studiestræde 19, 4. sal.
1455 København K

tilmeld her...
KURSUS I ÅRSPLANER

På dette kursus får I en grundig gennemgang af årsplansvæktøjet i Meebook.

Henvender sig til:
Pædagogisk personale

Forudsætninger:
Oprettet som bruger i Meebook

Oplægsform:
Der varieres mellem oplæg, hands on-aktiviteter og dialog. Instruktøren er Meebookbruger, der har sin daglige gang i skoleverdenen.

Sted:
information følger...

tilmeld her...
KURSUS I ÅRSPLANER

På dette kursus får I en grundig gennemgang af årsplansværktøjet i Meebook.

Henvender sig til:
Pædagogisk personale

Forudsætninger:
Oprettet som bruger i Meebook

Oplægsform:
Der varieres mellem oplæg, hands on-aktiviteter og dialog. Instruktøren er Meebookbruger, der har sin daglige gang i skoleverdenen.

Sted:
Sport og Kulturcenter Brovst.
Damengvej 2, 9460 Brovst

tilmeld her...
Grundlæggende kursus
Bliv fortrolig i brugen af Meebook

På dette kursus får I en grundig gennemgang af de forskellige værktøjer i Meebook.

I introduceres bl.a. til, hvordan I laver undervisningsforløb, års- og elevplaner, og hvordan læringsplatformen kan være med til at styrke det faglige og pædagogiske samarbejde.

Indholdet af kurset koordineres mellem skolen og Meebook, således at målene for dagen aftales skriftligt med det sigte at sikre det bedst mulige udbytte af kurset.

Udvidet kursus
Meebook som arbejdsværktøj til specialtilbud

Meebook er udviklet til at passe ind i forskellige undervisnings- og samarbejdskulturer og er således også anvendeligt som et didaktisk værktøj for det pædagogiske personale, der arbejder inden for specialområdet. Meebook skaber blandt andet nye muligheder for at synliggøre den enkelte elevs udvikling og kan samtidig være med til at styrke samarbejdet på skolen og med eksterne samarbejdspartnere. På dette kursus introducerer vi jer til, hvordan I kan anvende Meebook i jeres arbejde med undervisning inden for specialområdet. I får blandt andet inspiration via praksiseksempler og mulighed for at være i dialog med jeres kolleger om, hvordan I kan anvende Meebook som arbejdsværktøj.

Læs mere
Udvidet kursus
Årsplaner i Meebook

På dette kursus introduceres I til forskellige måder at arbejde med års- og elevplaner på i Meebook. Vi kommer blandt andet omkring de fler- og tværfaglige årsplaner og forskellige måder at bygge sine årsplaner op på. I får inspiration til, hvordan man kan arbejde med forskellige former for forløb i sin årsplan, og hvordan man kan inddrage digitale og analoge læremidler i sine Meebookforløb. Vi introducerer jer til sammenhængen mellem årsplaner og elevplaner, så I er forberedt på, hvordan jeres årsplaner kan bygges op, så de understøtter arbejdet med elevplaner.

Læs mere
Udvidet kursus
Elevplaner i Meebook

Dette kursus henvender sig til skoler, der enten skal i gang med arbejdet med elevplaner i Meebook eller ønsker at komme videre i processen. Kurset tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i jeres skole og jeres ønsker. Kurset rummer en grundig introduktion til Meebooks elevplansværktøj og sammenhængen mellem års- og elevplaner. Desuden vil instruktøren give inspiration til forskellige måder at anvende elevplansværktøjet på, som kan være til inspiration og danne baggrund for drøftelse blandt personalet omkring, hvordan elevplansværktøjet giver mening på jeres skole.

Læs mere
Udvidet kursus
Pædagoger, understøttende undervisning og læringsplatformen

På dette kursus introduceres I til, hvordan de forskellige funktioner i Meebook kan styrke jeres arbejde med undervisning i folkeskolen, fx i tilrettelæggelse og afvikling af understøttende undervisning. Efter kurset vil I have opbygget et solidt kendskab til platformen, som I kan trække på, når I efterfølgende skal arbejde med undervisningsforløb, også i samarbejde med kollegaer. Desuden sætter vi fokus på, hvordan læringsplatformen kan være med til at styrke det kollegiale samarbejde, blandt andet mellem pædagoger og lærere, både i dagligdagen og omkring udarbejdelse af årsplaner og elevplaner.

Læs mere
Udvidet kursus
Lær om Meebook i indskolingen

På dette kursus introduceres I til, hvordan Meebook kan anvendes i undervisningen med de yngste elever i folkeskolen. I vil bl.a. lære, hvordan I i indskolingsregi kan bruge Meebook til udarbejdelse af årsplaner og undervisningsforløb målrettet de yngste elever, og hvordan I kan gennemføre disse undervisningsforløb i indskolingsklasser, også selvom der ikke er et device pr. elev. Desuden får I eksempler på, hvordan brugen af Meebook i indskolingen kan styrke det kollegiale samarbejde og samarbejdet mellem skole og hjem.

Læs mere
Udvidet kursus
Fra faglige mål til progression

På dette kursus vil I blive inspirerede og klædt på til at arbejde med faglige mål og elevrefleksioner i Meebook. På kurset lærer I, hvordan I knytter mål til jeres forløb og årsplaner. I får inspiration til, hvordan I kan arbejde med elevrefleksioner og progression, både fra elev- og lærerside. I bliver introduceret til forskellige niveauer af arbejdet med mål. I får desuden inspiration til, hvordan I kan anvende Meebook som et værktøj til vurdering af elevernes progression hen over skoleåret.

Læs mere
Alle typer kurser
Lær, hvordan PLC bliver en aktiv del af skolens årsplanlægning

På dette kursus introducerer vi jer til, hvordan Meebook kan styrke læringscentrenes rolle i forhold til de aktiviteter på skolen, der skal inspirere og understøtte det pædagogiske personales arbejde. Meebook faciliterer en efteruddannelsesdag, hvor kommunens PLC-medarbejdere samles til et fælles fokus på, hvordan de forskellige værktøjer i Meebook kan bruges som udgangspunkt for PLC-teamets funktion med videndeling, overblik og formidling. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen for PLC vil vi introducere jer til, hvordan I via årsplansværktøjet kan følge med i lærernes og teamenes planlægning hen over hele skoleåret, og hvordan I med denne viden kan målrette specifik og relevant formidling af informationer og materialer til den enkelte medarbejder og/eller det enkelte team.

Læs mere
Skræddersyede arrangementer

Har I brug for en eller flere af vores konsulenter til eksempelvis pædagogiske dage eller andre lignende arrangementer, kan vi hos Meebook altid sammensætte en pakke, der imødekommer jeres behov.

Vores konsulenter kan hyres til alt fra en enkelt time til et helt weekendarrangement. Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder.

Følg os på sociale medier