BOOK ET KURSUS

Bliv superbruger uanset dit
niveau og dit pædagogiske område

BRUGT AF Over 350.000 elever og 40.000 undervisere

Kurser og efteruddannelse
Alle skoler er forskellige og har forskellige behov - også når det kommer til læringsplatformen.

Vi hjælper skoler med løbende at styrke og inspirere lærere og pædagoger i arbejdet med Meebook. Vi tilbyder bl.a. en række forskellige kurser målrettet forskellige grupper af det pædagogiske personale og forskellige dele af læringsplatformen.

Grundlæggende kursus
Introkursus

På introkurset får I en grundig gennemgang af de forskellige værktøjer i Meebook.

I introduceres bl.a. til, hvordan I laver undervisningsforløb, års- og elevplaner, og hvordan læringsplatformen kan være med til at styrke det faglige og pædagogiske samarbejde.

Grundlæggende kursus
Bliv fortrolig i brugen af meebook

På dette kursus introduceres I til Meebook-læringsplatformens mange muligheder i arbejdet med undervisningsforløb, årsplaner og elevplaner.

Indholdet af kurset koordineres mellem skolen og Meebook, således at målene for dagen aftales skriftligt med det sigte at sikre det bedst mulige udbytte af kurset.

Udvidet kursus
Pædagoger, understøttende undervisning og læringsplatformen

På dette kursus introduceres I til, hvordan Meebook kan styrke jeres arbejde med undervisning i folkeskolen fx i tilrettelæggelse og afvikling af understøttende undervisning. Efter kurset vil I have opbygget et solidt kendskab til programmet, som I kan trække på, når I efterfølgende skal tilrettelægge undervisningsforløb og samarbejde om elevplaner.

Udvidet kursus
Den digitale indskoling

Vi introducerer jer til de situationer, hvor digitale teknologier giver mening for børnene, men også i ligeså høj grad til de situationer, hvor man bør undgå at inddrage digitale teknologier. I vil bl.a. lære, hvordan man i indskolingsregi kan bruge Meebook-læringsplatformen til udarbejdelsen af årsplaner og undervisningsforløb målrettet de yngste elever, og hvordan dette kan styrke det kollegiale samarbejde og samarbejdet mellem skole og hjem.

Udvidet kursus
Årsplaner og elevplaner på en ny måde

På dette kursus introduceres I til forskellige måder at arbejde med års- og elevplaner på i Meebook.

I Meebook er der forskellige syn på brugen af data fra læringsplatformen. Med kendskab til de forskellige måder at anvende data i arbejdet med års- og elevplansværktøjet, kan værktøjet være med til at lette jeres arbejde og samtidig styrke det kollegiale samarbejde.

Udvidet kursus
Fra faglige mål til progression

På dette kursus vil I blive inspireret og klædt på til at arbejde med elevplanen og mål i undervisningen.

På kurset kommer I omkring elevplansværktøjet i Meebook og bliver introduceret til forskellige måder at arbejde med elevplaner på.

Udvidet kursus
Meebook som arbejdsværktøj til specialtilbud

På kurset introducerer vi jer til, hvordan I kan anvende Meebook på en meningsfuld måde i jeres arbejde med undervisning inden for specialområdet. I får blandt andet inspiration via praksiseksempler og mulighed for at være i dialog med jeres kolleger om, hvordan I kan anvende Meebook som arbejdsværktøj.

Alle typer kurser
Skræddersyede arrangementer

Har I brug for en eller flere af vores konsulenter til eksempelvis pædagogiske dage eller andre lignende arrangementer, kan vi hos Meebook altid sammensætte en pakke, der imødekommer jeres behov.

Vores konsulenter kan hyres til alt fra en enkelt time til et helt weekendarrangement. Kontakt os for at høre mere om jeres muligheder.

PLC-kursus
Lær, hvordan PLC bliver en aktiv del af skolens årsplanlægning

På dette kursus introduceres I til, hvordan Meebook-læringsplatformen kan styrke læringscentrenes rolle i forhold til aktiviteter på skolen, der skal inspirere og understøtte det pædagogiske personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Følg os på sociale medier